كربنات سديم سمنان در يك نگاه:

در راستاي نياز عظيم كشور به كربنات سديم و با هدف تاًمين بخش عمده اي از نياز بازار شركت كربنات سديم سمنان(ساكو) ساخت كارخانه خود را از سال 1381 آغاز نموده و در اوايل سال 1385، با ظرفيت توليد اسمي 200،000 تن آغاز به توليد كرد. شركت كربنات سديم در شهرستان سرخه (سمنان) واقع شده است. از زمان آغاز بهره برداري، و به لطف مديريت بسيار قوي و هماهنگ و همچنين سود بردن از كارشناسان و مهندسين خبره، به بزرگترين تامين كننده كربنات سديم در داخل و همچنين در بين كشورهاي منطقه تبديل گرديده است. شركت كربنات سديم سمنان (ساكو) از شبكه بسيار قوي و وسيع توزيع محصول در داخل و خارج نيز بهره مي برد. بطوريكه علاوه بر تامين بيش از 140 مصرف كننده داخلي، محصول خود را به بيش از 15 كشور دنيا صادر نموده كه با توجه به حجم بالاي صادرات، علاوه بر ارزآوري براي كشور، خود را به عنوان يكي از صادركنندگان برتر كشور نيز معرفي نموده است.

با توجه به نياز بازار و درخواست محصول جهت صادرات مصمم به افزايش ظرفيت بوده و اين امر محقق خواهد شد.