جستجو کردن

آگهی استخدام در کارخانه کربنات سدیم سمنان

آگهی دعوت به همکاری

آگهی استخدام 1402/09/28 شرکت کربنات سدیم سمنان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید: حقوق طبق قانون کار بیمه تأمین اجتماعی سرویس ایاب و ذهاب کاردان ابزار دقیق کارشناس ابزار دقیق

توضیحات بیشتر »

آگهی دعوت به همکاری

آگهی استخدام 1402/06/27 شرکت کربنات سدیم سمنان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید: حقوق طبق قانون کار بیمه تأمین اجتماعی سرویس ایاب و ذهاب مهندس مکانیک (5 سال سابقه کار

توضیحات بیشتر »

آگهی دعوت به همکاری

آگهی استخدام 1401/12/09 شرکت کربنات سدیم سمنان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید: حقوق طبق قانون کار بیمه تأمین اجتماعی سرویس ایاب و ذهاب کارشناس ایمنی و بهداشت کارشناس معدن

توضیحات بیشتر »

آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری 1401/11/03 کارخانه شرکت کربنات سدیم سمنان جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از متخصصین خلاق و با انگیزه در تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید. افراد (آقا) دارای سابقه کار مرتبط و مسلط

توضیحات بیشتر »

آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری 1401/06/02 شرکت کربنات سدیم سمنان جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از متخصصین خلاق و با انگیزه در تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید. افراد (آقا) دارای سابقه کار مرتبط و مسلط به

توضیحات بیشتر »

آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری کارخانه شرکت کربنات سدیم سمنان جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از متخصصین خلاق و با انگیزه در تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید. افراد (آقا) دارای سابقه کار مرتبط و مسلط به

توضیحات بیشتر »