جستجو کردن
محصول کربنات شرکت کربنات سدیم سمنان

سودا اش، كه عبارتست از نام تجاری كربنات سديم، با فرمول شيميايی Na2Co3، يك ماده شيميايی چند منظوره و با كاربردهای متفاوت در بخش‌های مختلف صنعتی می‌باشد. اين محصول عمدتا از روش سولوی توليد می‌گردد.

كربنات سديم دارای دو طبقه‌بندی از نظر خصوصيت محصول می‌باشد:

  • – كربنات سديم سنگين
  • – كربنات سديم سبك
پودر کربنات سدیم

محصول تولیدی شرکت کربنات سدیم سمنان در بسته بندی های 50، 750، 1000 و 1250 کیلوگرمی آماده ارائه با آنالیز زیر می باشد.

آنالیز محصول تولیدی کربنات سدیم سمنان
ویژگیهای کربنات سدیم سمنان1
ویژگیهای کربنات سدیم سمنان2