آگهی استخدام در کارخانه کربنات سدیم سمنان

آگهی دعوت به همکاری

آگهی استخدام 1401/12/09 شرکت کربنات سدیم سمنان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید: حقوق طبق قانون کار بیمه تأمین اجتماعی سرویس ایاب و ذهاب کارشناس ایمنی و بهداشت کارشناس معدن

توضیحات بیشتر »

آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری 1401/11/03 کارخانه شرکت کربنات سدیم سمنان جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از متخصصین خلاق و با انگیزه در تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید. افراد (آقا) دارای سابقه کار مرتبط و مسلط

توضیحات بیشتر »

آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری 1401/06/02 شرکت کربنات سدیم سمنان جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از متخصصین خلاق و با انگیزه در تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید. افراد (آقا) دارای سابقه کار مرتبط و مسلط به

توضیحات بیشتر »

آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری کارخانه شرکت کربنات سدیم سمنان جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از متخصصین خلاق و با انگیزه در تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید. افراد (آقا) دارای سابقه کار مرتبط و مسلط به

توضیحات بیشتر »

آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری کارخانه کربنات سدیم سمنان جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از متخصصین خلاق و با انگیزه در تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید. افراد (آقا) دارای سابقه کار مرتبط و مسلط به کار

توضیحات بیشتر »

آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری کارخانه کربنات سدیم سمنان جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از متخصصین خلاق و با انگیزه در تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند حداکثر تا مورخ 1399/08/30 با شماره 09354219759

توضیحات بیشتر »