اخبار

بازدید نماینده محترم مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی از شرکت کربنات سدیم سمنا

بازدید جناب آقای عباس گلرو نماینده محترم مردم شریف شهرستان های سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی از شرکت کربنات سدیم سمنان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی سمنان به اتفاق هیئت همراه در روز چهارشنبه مورخ 03 آذر

توضیحات بیشتر »

بازدید استاندار از کارخانه

بازدید جناب آقای مهندس هاشمی استاندار محترم استان سمنان از شرکت کربنات سدیم سمنان استاندار محترم استان سمنان به اتفاق هیئت همراه در روز دوشنبه مورخ 24 آبان ماه 1400 از واحد های شرکت کربنات سدیم سمنان بازدید و مدیریت

توضیحات بیشتر »