بازدید نماینده محترم مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی از شرکت کربنات سدیم سمنان

بازدید جناب آقای عباس گلرو نماینده محترم مردم شریف شهرستان های سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی از شرکت کربنات سدیم سمنان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی سمنان به اتفاق هیئت همراه در روز چهارشنبه مورخ 03 آذر Read More …