آگهی دعوت به همکاری

آگهی استخدام 1402/09/28 شرکت کربنات سدیم سمنان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید: حقوق طبق قانون کار بیمه تأمین اجتماعی سرویس ایاب و ذهاب کاردان ابزار دقیق کارشناس ابزار دقیق Read More …