آگهی دعوت به همکاری

آگهی استخدام 1401/12/09 شرکت کربنات سدیم سمنان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید: حقوق طبق قانون کار بیمه تأمین اجتماعی سرویس ایاب و ذهاب کارشناس ایمنی و بهداشت کارشناس معدن Read More …