تجلیل از ۲۶ کارگر نمونه شرکت کربنات سدیم سمنان با حضور مدیر عامل شرکت ،مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،معاون اجتماعی اداره کل کار و مسئول بسیج کارگری استان سمنان در روزکارگر سال 1402

تجلیل از ۲۶ کارگر نمونه شرکت کربنات سدیم سمنان با حضور مدیر عامل شرکت ،مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،معاون اجتماعی اداره کل کار و مسئول بسیج کارگری استان سمنان در روز کارگر سال 1402 در آستانه روز کارگر Read More …

بازدید نماینده محترم مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی از شرکت کربنات سدیم سمنان

بازدید جناب آقای عباس گلرو نماینده محترم مردم شریف شهرستان های سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی از شرکت کربنات سدیم سمنان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی سمنان به اتفاق هیئت همراه در روز چهارشنبه مورخ 03 آذر Read More …

بازدید استاندار از کارخانه

بازدید جناب آقای مهندس هاشمی استاندار محترم استان سمنان از شرکت کربنات سدیم سمنان استاندار محترم استان سمنان به اتفاق هیئت همراه در روز دوشنبه مورخ 24 آبان ماه 1400 از واحد های شرکت کربنات سدیم سمنان بازدید و مدیریت Read More …